چرا به ویدئو کنفرانس نیاز دارید؟

هرچند سفر کاری امری اجتناب ناپذیر است، اما ویدئو کنفرانس که دستاورد تکنولوژی امروز می باشد ، میزان مسافرت های کاری را به شدت کاهش می دهد. هزینه های سفر، مدام در حال افزایش است. نرخ بازگشت سرمایه گذاری  را می توان از محاسبه مجموع قیمت بلیط ، هزینه هتل، هزینه حمل و نقل و بسیاری هزینه های جانبی یک مسافرت تخمین زد. رقم صرفه جویی در چنین هزینه هایی آنقدر چشمگیر است که بتواند توجیه کننده سرمایه گذاری اولیه شما بر روی سیستم ویدئو کنفرانس باشد.
همواره به یاد داشته باشید که در کنار این هزینه های ملموس، دسته ای از هزینه ها هم وجود دارند که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند. سفر تنها هزینه مالی ندارد. مدت زمانی که در جاده ها و خطوط هوایی تلف می شود، استرس ناشی از تاخیر وسیله حمل و نقل، خستگی ها و فشار روانی حاصل ، حوادث احتمالی ، دوری از خانواده و… همگی عواملی هستند که به کمک ویدئو کنفرانس حذف می شوند. هرچند کمّی کردن این هزینه های پنهان به آسانی امکان پذیر نیست اما کمرنگ شدن آنها منجر به بهبود کیفیت زندگی می شود.
سازمان ها با استفاده از این تکنولوژی ارتباطی ، علاوه بر اینکه  در ارتباطات مدیران و کارشناسان جهت اجرای پروژه ها و یا جلسات کاری در سرمایه و هزینه ها صرفه جویی می کنند ، در ارتباط با مشتریان و  شرکای  تجاری خود و یا تامین کنندگانی که در سراسر دنیا هستند ، بسیار موفق تر از رقبای خود عمل می کنند . داشتن بهترین نتایج در کوتاه ترین زمان ممکن ، رویایی است که ویدئو کنفرانس عملی می کند.
آیا شما جهت ارتباط با کارمندان یا همکاران و یا تامین از لحاظ مسافت دچار مشکل هستید؟
ویدئو کنفرانس جهت رفع این دغدغه و همچنین حفظ سطح بالایی از تعامل افراد و به اشتراک گذاری اطلاعات بهترین خدمات را ارئه مینماید.