دسامبر 29, 2019
تاریخچه ویدئو کنفرانس

با تاریخچه ویدئو کنفرانس آشنا شوید

ویدئو کنفرانس چهره ی انسانی تکنولوژی قرن ۲۱ است. در واقع یک تماس بصری است که ۲، ۲۰، یا ۲۰۰ نفر را رو در رو و مقابل یکدیگر قرار می دهد، فارغ از اینکه در کجای این سیاره ی خاکی […]
فوریه 10, 2014
راه اندازی ویدئو کنفرانس

تجهیزات راه اندازی ویدئو کنفرانس

تجهیزات راه اندازی ویدئو کنفرانس تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی ویدئو کنفرانس را با یک مثال معرفی می‌کنیم که رایج‌ترین نوع استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس است. یک ارتباط تصویری بین مدیریت یک بخش یا سازمان با سایر مدیران […]