ویدئو کنفرانس و مزایای آن در کلاس

مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس در موسسات آموزشی به خوبی نشان داده شده است. مطالعات آکادمیک در زمینه استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس نشان دهنده این موضوع است که در زمینه زمان و هزینه، صرفه جویی زیادی صورت گرفته و خلل هایی که در زمینه خدمات آموزشی وجود داشته جبران شده است. همچنین خلاقیت آموزشی افزایش یافته و امکان برگزاری جلساتی که به دلیل بعد مسافت به تاخیر می افتاد، به وجود آمده است. در این مطالعه به بررسی این نکته نیز پرداخته شده که آیا ویدئو کنفرانس نیازهای دانش آموزان را مرتفع می سازد و آیا انتخاب دانش آموزان، کلاس های ویدیو کنفرانس است یا حضور رو در رو در کلاس؟
در یکی از کلاس های بخش تکنولوژی صنعتی دانشگاه کنتاکی تعداد دانش آموزانی که در یکی از واحد های درسی ثبت نام کردند به شدت افزایش یافت. فضای آموزشی کافی برای این تعداد دانش آموز موجود نبود و امکانات لازم نیز در اختیار واحد آموزشی قرار نداشت تا آنها را به گروه های کوچکتر تقسیم کنند و چند کلاس را برای این واحد درسی ایجاد کنند. دانشگاه نیز بودجه لازم برای ایجاد فضا و نیز استادی که برای تدریس کلاس های دیگر  مناسب باشد را در اختیار نداشت. نتیجه این شد که دانش آموزان را به ۲ گروه تقسیم کردند و در یکی از کلاس ها از مدرس بهره برده و در کلاس دیگر از تجهیزات ویدیو کنفرانس استفاده کرده و آن را با کلاس اول مرتبط کردند. در فضای مجازی ایجاد شده دانش آموزانی حضور پیدا کردند که این اولین تجربه حضورشان در کلاسی با بهره گیری از سیستم ویدئو کنفرانس بود. البته لازم به ذکر است که محتوای آموزشی این کلاس تکنیکی بوده و نیاز به دیدن استاد شدیدا احساس میشد. از این رو تجهیزات ویدئو کنفرانس به گونه ای تنظیم شد که استاد به خوبی توسط دانش آموزان دیده و شنیده شود. ارتباطات تصویری و شنیداری به گونه ای تنظیم شده بود که دانش آموزان ۲ کلاس هم امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را در اختیار داشتند. استاد این امکان را در اختیار داشت که مطالب مورد نظر را نیز از منبع کامپیوتری روی صفحه نمایش در اختیار دانش آموزان قرار دهد. در پایان ترم، نظر سنجی از دانش آموزان صورت گرفت که آماری در مورد استفاده از ویدیو کنفرانس در دانشگاه در دسترس قرار می دهد. دانش آموزان در ابتدا این تصور را داشتند که دوری آنها از استاد منجر به عدم توجه استاد به آنها و نیز غفلت خودشان از مطالب ارائه داده شده، خواهد بود. برخی این واهمه را داشتند که سوالاتشان بدون پاسخ باقی بماند و نتوانند آنطور که باید از محتوای کلاس استفاده ببرند. اما نظر سنجی، موضوع دیگری را به اثبات رساند. اولا مهارت استاد در استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس به گونه ای بود که هیچ گونه خللی در کیفیت کلاس احساس نشد. ثانیا پشتیبانی واحد خدمات و تکنولوژی در راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس و نیز تنظیم سیستم ها قابل تحسین بود. و نکته آخر اینکه بردباری و شکیبایی دانش آموزان و اشتیاق آنها به استفاده از یک فناوری جدید و انطباق با آن از موارد مهمی بود که باعث موفقیت در زمینه استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس در این دانشگاه شد. تنها ۸ درصد از دانش آموزان استفاده از ویدئو کنفرانس در کلاس درس را به عنوان مانعی در راه یادگیری خود می دیدند. بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان به شرکت در بحث های کلاسی در محیطی که ویدئو کنفرانس در آن مورد استفاده قرار گرفته است، بیشتر ترغیب شدند. حدود ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در کلاس، سیستم ویدئو کنفرانس را بسیار عالی توصیف کردند.