نصب ویدیو کنفرانس در شرکت کیش ایر

دربارۀ شرکت کیش ایر
کیش ایر با هدف توسعه فعالیت های جزیره زیبای کیش، از طریق برقراری ارتباط با مراکز استان های کشور و اتصال به کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید. این شرکت در حال حاضر، با تمام خصوصیات و استانداردهای لازم بین المللی، یکی از شرکت های عضو  IATA و اولین شرکت هواپیمایی ایرانی دارای گواهی نامه استاندارد ایمنی هوانوردی IOSA است.

چالش
شرکت کیش ایر که با هدف توسعۀ فعالیت‌های تجاری جزیره کیش احداث گردیده است، دارای یک دفتر مرکزی در تهران و یک دفتر در جزیره کیش بود که این دو نقطه نیاز به ارتباطات روزانۀ زیادی داشتند. بدون تجهیزات ویدئو کنفرانس ارتباط این دو نقطه از طریق ایمیل، تلفن و جلسات حضوری انجام می شد که ارتباط ویدیو کنفرانس می‌توانست با کارایی موثر خود به خوبی جای جلسات حضوری را پر کند. بدون تکنولوژی پیشرفتۀ ویدئو کنفرانس مدیران و پرسنل این شرکت نیاز به مسافرت‌های مداوم و طولانی جهت حضور در جلسات کاری را داشتند که این خود هزینۀ بسیاری را به این شرکت تحمیل می‌کرد.

راه حل
استفاده از سیستم ویدیو کنفرانس بین این دو نقطۀ پر تماس، راه حل نهایی این شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی مدیران و همکاران و برگزاری جلسات مستمر، بدون تحمل رنج سفر و صرف وقت بسیار بود. با راه اندازی ویدئو کنفرانس شرکت کیش ایر با سرمایه گذاری بر روی تجهیزات ویدئو کنفرانس، ضمن تسهیل در برگزاری جلساتی با کیفیت و تاثیرگذاری ارتباطات چهره به چهره توانست در مدت کوتاهی بازگشت سرمایۀ مربوط به خرید ویدیو کنفرانس را داشته باشد و پس از این دوره کوتاه بدون هیچ گونه هزینه‌ای ارتباطات خود را انجام دهد.