مشتریان شرکت مهندسی نوآوران تحقیق جهت خرید سیستم ویدئو کنفرانس از این شرکت مراحل زیر را طی می کنند که شما بسته به نیاز و اطلاعات خود در این زمینه می توانید از هر مرحله وارد پروسه زیر شوید.

مرحله اعلام نیاز:

مشتری با شرکت تماس می گیرد و شرایط و نیازهای خود را مطرح می کند.

مرحله معرفی:

با توجه به اینکه انواع مختلفی از سیستم های ویدئوکنفرانس وجود دارد (در قسمت مقالات می توانید با انواع آنها آشنا شوید)، کارشناسان شرکت تفاوت های بین انواع ویدئو کنفرانس را شرح داده و با توجه به نیاز و شرایط مشتری بهترین راه حل و بهترین سیستم ویدئو کنفرانس را به وی معرفی می کنند و بعد از توافق حاصله پیش فاکتور را ارسال می کنند.

مرحله حصول اطمینان:

آموزش ویدئو کنفرانس
آموزش ویدئو کنفرانس

در صورتی که مشتری پس از توضیحات کارشناسان همچنان در انتخاب ویدئو کنفرانس مناسب تردید داشت، شرکت نوآوران راه حل دموی رایگان را به آنها پیشنهاد می دهد و سیستم ویدئو کنفرانس را برای چند روز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می دهد تا بتوانند با مزایای آن آشنا شده و فواید آن را بسنجند.

مرحله نصب و راه اندازی:

در صورتی که مشتری از خرید خود مطمئن شد، مراحل نصب و راه اندازی توسط شرکت نوآوران انجام می شود و مراحل مالی کار نیز به اتمام می رسد.

مرحله آموزش و پشتیبانی:

پس از نصب و راه اندازی ویدئو کنفرانس، کارشناسان شرکت نحوه استفاده از ویدئو کنفرانس را به مشتری آموزش داده و در صورت پیش آمدن هرگونه سوال همواره در کنار مشتری بوده و آماده پشتیبانی از سیستم ویدئو کنفرانس هستند.