علل برتری لایف سایز نسبت به Meet Me

سرویس های meet me مثل blue jeans و  zoomفقط توانایی ساپورت یک سیستم را دارند: ویدئو کنفرانسی از قبل برنامه ریزی شده با زنجیره ای از اعداد طولانی و کدهای قابل دسترسی.
این سیستم ها، مدل های به هم پیوسته (connected) را ارائه نمی دهند. شما باید به صورت جداگانه سیستم های ویدئویی را مدیریت و تکمیل کنید که این مسئله منجر به تجربه ای ناقص و منفصل برای کاربر می شود که مدیریت آن چالش بیشتری را می طلبد.
مدل های “Meet Me” با مدل های لایف سایز ( Lifesize ) هماهنگی ندارد. مدل های دیگر شامل جلسات گروهی می شود که شرکت کنندگان آن می توانند از سیستم تلفنی استفاده کنند که به تبادل نظر با یکدیگر پرداخته و منتظر پاسخ دیگری بمانند.
تنها موضوع سازگاری که در مورد سرویس های Meet Me وجود دارد، این است که تجربیات سخت و پیچیده کاربران در مورد مدل های سیستم ویدیو کنفرانس، شماره گیری، ورود کدها و شماره شناسایی را کپی می کند.

سرویس های Meet Me ارتباط صوتی به همراه تصویر ارائه می دهند
هر شخص باید یک زنجیره طولانی از اعداد را در زمان مشخص شماره گیری کند. شما نمی توانید به آسانی و به صورت مستقیم تماس تلفنی که از قبل برنامه ریزی نشده را صورت دهید.

این سیستم ها تنها  ویدئو کنفرانس ها و سیستم های صوتی از قبل برنامه ریزی شده Meet Me را ساپورت می کنند.
توانایی جابجایی بدون مرز و یکپارچه بین مدل های ارتباطی برای بهره وری کاربران ضروری است. در سیستم های ویدئو کنفرانس لایف سایز تماسی که بین دو نفر از طریق ویدئو کنفرانس یا کنفرانس صوتی برقرار می شود به یک ارتباط مبدل می شود که توانایی افزودن شرکت کنندگان دیگری را به صورت همزمان دارا است. ویدیو کنفرانس های لایف سایز روشی سریع تر و قابل انعطاف در اختیارتان قرار می دهند.

سرویس های Meet Me فاقد اتاق کنفرانس یکپارچه است
اعضای یک تیم می خواهند در اتاق کنفرانس با یکدیگر کار کنند اما این سرویس ها راه حل مناسبی ارائه نمی کنند. اما لایف سایز، سیستم ویدئو کنفرانس آیکون را تکمیل کرده که امکانات انحصاری مثل اتصال به سرویس و به روز رسانی اتوماتیک نرم افزار را انجام می دهد.