راه اندازی ویدیو کنفرانس شرکت حفاری و اکتشافات انرژی گستر پارس

دربارۀ شرکت حفاری و اکتشافات انرژی گستر پارس

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (PEDEX) در سال ۱۳۶۰ به عنوان یکی از شرکت‌های عمرانی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان تاسیس و فعالیت خود را با انجام دادن پروژه‌های مرتبط، از قبیل بندر صیادی جلالی بوشهر، راه و جاده سازی در مناطق مختلف کشور و دیگر پروژه‌های عمرانی آغاز نمود.

چالش
با توجه به ماهیت کار این شرکت یعنی انجام حفاری‌های مربوط به چاه‌های نفت، برقراری  ارتباط بین دفتر مرکزی این شرکت در تهران و سایت‌های حفاری بدون استفاده از تکنولوژی ویدئو کنفرانس کاری بسیار وقت گیر، پرهزینه و دشوار بود. علاوه بر دوری راه و دور از دسترس بودن سایت‌های حفاری، برقراری ارتباط را برای همکاران و پرسنل این شرکت دشوارتر می‌‌کرد و هزینه‌های مربوط به برقراری ارتباطات را برای شرکت دو چندان می‌نمود.  همچنین زمان زیادی صرف رفت و آمد می‌‌گردید و  مهندسان و کارشناسان شرکت ناچار بودند وقت خود را به جای انجام کارهای روزانه در رفت و آمد سپری کنند.

راه حل راه اندازی ویدیو کنفرانس
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، استفاده از ویدیو کنفرانس را به عنوان راه حل نهایی برای برقراری ارتباط خود یافت، اما عدم وجود پوشش اینترنتی در سایت‌های‌ حفاری، مشکل دیگری را در مسیر راه اندازی ویدئو کنفرانس پیش روی آن قرار می‌‌داد. با توجه به برخورداری شرکت مهندسی نوآوران تحقیق از تکنولوژی پیشرفتۀ برقراری ارتباط ویدیو کنفرانس با استفاده از لینک ماهواره‌ای این مشکل نیز به خوبی پشت سر گذاشته شد.
با خرید تجهیزات ویدئو کنفرانس برای چهار نقطه شامل دفتر مرکزی تهران و سه سایت حفاری، برقراری ارتباط برای  شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به راحتی امکان پذیر گردید.

مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس
علاوه بر امکان برقراری سریع ارتباط با استفاده از ویدیو کنفرانس امکان حضور در جلسات متعدد در طول یک روز، صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه‌ها سرمایه‌گذاری بر روی ویدیو کنفرانس یک سرمایه‌گذاری منطقی و اصولی می‌‌باشد.
براساس آمار بیش از هشتاد درصد شرکت‌های بزرگ اظهار داشته‌اند که در زمانی کمتر از شش ماه پس از خرید تجهیزات ویدئو کنفرانس، هزینه‌های سرمایه ‌گذاری بر روی این تجهیزات را جبران نموده‌اند.
‌در این پروژه به دلیل واقع شدن سایت‌های حفاری در مناطق دور افتاده و عدم  وجود پوشش اینترنت، از بستر لینک ماهواره‌ای استفاده گردید که این کار بدون امکانات بی‌بدیل و تکنولوژی پیشرفتۀ شرکت نوآوران تحقیق در زمینۀ تجهیزات ویدئو کنفرانس غیرممکن می‌نمود.