برتری سیستم ویدیو کنفرانس لایف سایز

در گذشته وقتی صحبت از ویدیو کنفرانس می شد اغلب به یاد پروسه ای پیچیده و دشوار می افتادند که باید کلیدها و دکمه های متعددی را کنترل کرد و سیستم های کامپیوتری مختلفی را بررسی کرد. به همین علت و نیز عللی از جمله هزینه های بالا و تامین منابع IT، اغلب شرکت ها از تهیه سیستم های ویدئو کنفرانس شانه خالی می کنند. در نتیجه استفاده از وب کنفرانس یا کنفرانس صوتی افزایش یافته و بیشتر کاربران از استفاده از ویدئو کنفرانس واهمه دارند. در این شرایط شرکت ها از مزایای مهم و ویژه ای که سیستم های ویدیو کنفرانس برایشان فراهم می کند، محروم می مانند. این مزایا در ۳ بخش تقسیم بندی می شوند:

افزایش کارایی و خلاقیت

  1. کاهش ریسک سفر و زمان تلف شده
  2. ملاقات های سازماندهی شده
  3. تبادل فوری اطلاعات
  4. دریافت پاسخ های سریع تر

افزایش ارتباطات مدیریتی   

  1. افزایش همکاری های رو در رو، در تمام زمینه ها
  2. افزایش انعطاف

افزایش فرصت های تجاری

  1. ایجاد خدمات مناسب برای مشتریان
  2. ایجاد اهداف رقابتی

برای افرادی که در جستجوی سیستم ویدئو کنفرانس هستند ولی در خرید آن به هر علتی از جمله قیمت یا پیچیدگی سیستم ها تردید دارند، باید گفت که بازار تجهیزات ویدیو کنفرانس اخیرا تغییرات اساسی کرده است.

ویدئو کنفرانس هوشمند چیست؟
تجربه بهره گیری از ویدئو کنفرانس هوشمند که توسط لایف سایز معرفی شده است، راه اندازی سریع، به همراه کیفیت و کارایی بسیار بالا را در اختیار کاربران قرار می دهد. ادغام و اتصال زیر ساخت ها در این سیستم است که باعث تقویت تجربه بهره گیری از ویدیو کنفرانس هوشمند می شود. وقتی چنین امکاناتی فراهم باشد آنچه باقی می ماند تجربه بسیار آسان استفاده و بهره گیری از ویدیو کنفرانس است. نه تنها بهره گیری از لایف سایز بسیار آسان است بلکه ویژگی های بسیار بارزی از جمله قابلیت ضبط کردن، سیستم تماس گروهی و ابزارهای مدیریت شبکه های ویدئوکنفرانس را در اختیار قرار می دهد. این نوع از سیستم برای امور تجاری که تازه راه اندازی شده و نو پا هستند با کمترین قیمت، بسیار مناسب است.
استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس در مواردی که نیاز به برقراری ارتباط غیر کلامی نیز وجود دارد مثل حالات چهره و حرکات دست ها، نیاز به حصول نتیجه ای با سرعت بالا، ارتباطات و تعاملات قوی تری بین همکاران و مشتریان و دیدن شرکت کنندگان در جلسه که به موفقیت نتیجه جلسه نیز کمک می کند، بسیار ضروری است.